GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 36.67

  Công ty 36.67 là một công ty trực thuộc Tổng Công ty 36 Bộ Quốc Phòng, đơn vị vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng năm 2012                                                

Video